Poniedziałek 26 lutego 2018 03:38

Technik administracji – zwykły urzędnik państwowy czy ktoś więcej?

technik administracji szkoła policealna

Za wszelkie działania organizacyjne przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest technik administracji, który nie tylko koordynuje sprawne działanie biura, ale poprzez swoją obszerną wiedzę utrzymuje w ryzach całe przedsiębiorstwo. Każde przedsiębiorstwo musi być sprawne organizacyjnie, aby mogło dobrze funkcjonować. Obsługa korespondencji, opracowanie zagadnień formalnych, organizacja i koordynowanie spotkań, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji – to wszystko sprawia, że firma może spokojnie działać, nie pogrążając się w chaosie.

Jak wygląda praca jako technik administracji?

Technik administracji to osoba w firmie lub w instytucji, która zajmuje się interpretacją przepisów prawnych, przygotowaniem projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych. W swojej pracy musi on posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz biegłą znajomością przepisów.

Do zadań i czynności wykonywanych przez technika administracji należy:

  • organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa,
  • wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji,
  • sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu),
  • kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów,
  • prowadzenie korespondencji,
  • redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych,
  • wykonywanie prac biurowych,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Kto i w jaki sposób może pracować jako technik administracji?

Jako technik administracji może pracować każdy, kto ma chęć do nauki, jest zorganizowany i ma wykształcenie co najmniej średnie. Wystarczy zapisać się do Studium Policealnego i rozpocząć naukę na tym kierunku. Ważny jest fakt, że nie trzeba mieć matury, aby podjąć naukę. Tytuł technik administracji uzyskuje się w IV semestry (2 lata), ucząc się w tym czasie od najlepszych praktyków. Wiedza teoretyczna to tylko wstęp do przyuczenia w zawodzie, dlatego bardzo duży nacisk jest tutaj kładziony na praktykę zawodową trwającą aż 8 tygodni.

Gdzie może zostać zatrudniony technik administracji?

Mając wykształcenie jako technik administracji, można znaleźć pracę w wielu miejscach, ponieważ zdobyte kwalifikacje są szerokie i jest na nie duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik administracji może pracować nie tylko jako urzędnik w instytucji państwowej, ale również w każdym przedsiębiorstwie usługowym, organizacji społecznej czy jednostce organizacyjnej gmin.