Home / Blog / Technik administracji – zwykły urzędnik państwowy czy ktoś więcej?

Technik administracji – zwykły urzędnik państwowy czy ktoś więcej?

Za wszelkie działania organizacyjne przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest technik administracji, który nie tylko koordynuje sprawne działanie biura, ale poprzez swoją obszerną wiedzę utrzymuje w ryzach całe przedsiębiorstwo. Każde przedsiębiorstwo musi być sprawne organizacyjnie, aby mogło dobrze funkcjonować. Obsługa korespondencji, opracowanie zagadnień formalnych, organizacja i koordynowanie spotkań, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji – to wszystko sprawia, że firma może spokojnie działać, nie pogrążając się w chaosie.

Jak wygląda praca jako technik administracji?

Technik administracji to osoba w firmie lub w instytucji, która zajmuje się interpretacją przepisów prawnych, przygotowaniem projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych. W swojej pracy musi on posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz biegłą znajomością przepisów.

Do zadań i czynności wykonywanych przez technika administracji należy:

  • organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa,
  • wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji,
  • sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu),
  • kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów,
  • prowadzenie korespondencji,
  • redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych,
  • wykonywanie prac biurowych,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Kto i w jaki sposób może pracować jako technik administracji?

Jako technik administracji może pracować każdy, kto ma chęć do nauki, jest zorganizowany i ma wykształcenie co najmniej średnie. Wystarczy zapisać się do Studium Policealnego i rozpocząć naukę na tym kierunku. Ważny jest fakt, że nie trzeba mieć matury, aby podjąć naukę. Tytuł technik administracji uzyskuje się w IV semestry (2 lata), ucząc się w tym czasie od najlepszych praktyków. Wiedza teoretyczna to tylko wstęp do przyuczenia w zawodzie, dlatego bardzo duży nacisk jest tutaj kładziony na praktykę zawodową trwającą aż 8 tygodni.

Gdzie może zostać zatrudniony technik administracji?

Mając wykształcenie jako technik administracji, można znaleźć pracę w wielu miejscach, ponieważ zdobyte kwalifikacje są szerokie i jest na nie duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik administracji może pracować nie tylko jako urzędnik w instytucji państwowej, ale również w każdym przedsiębiorstwie usługowym, organizacji społecznej czy jednostce organizacyjnej gmin.

Top