Home / Technik administracji

Technik administracji

Aurelus Edukacja Bolesławiec

 • KONTAKT: 883-317-012

Technik administracji

Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej intensywnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Dobry pracownik administracyjny to podstawa każdej firmy i biura. W trakcie nauki na kierunku Technik administracji zdobędziesz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy i finansów publicznych, a także z ekonomii i nauk społecznych. Dzięki nauce na tym kierunku będziesz profesjonalnie przygotowany do organizacji pracy biurowej oraz pełnego wykorzystania jego możliwości technicznych. Jeżeli masz wykształcenie minimum średnie, to możesz zapisać się do naszej szkoły bez względu na wiek i bez konieczności posiadania zdanej matury.

Czas trwania nauki

2 lata (IV semestry)

 

 

 

Co otrzymam będąc słuchaczem?​

Zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych, legitymacja szkolna, materiały z zajęć przez internet, praktyki zawodowe.

Opłata za szkołę​

150 zł miesięcznie

 

 

 

Tryb nauki​

Zaoczny – weekendowy

 

 

Tytuł zawodowy

Technik administracji

 

 

 

 

Praktyki zawodowe

8 tygodni – 320 godzin

 

 

 

Czego nauczę się na tym kierunku?

Na kierunku Technik administracji nauczysz się:

 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

W jakim zawodzie mogę pracować po tej szkole?

Absolwenci kierunku Technik administracji mogą być zatrudnieni w:

 • w administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • jednostkach organizacyjnych gmin,
 • organizacjach społecznych,
 • biurach,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • administracji szkół,
 • zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jaki dokumenty muszę dostarczyć do szkoły?

 • podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły,
 • 2 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości kształcenia się na danym kierunku.

 AURELUS EDUKACJA, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!​ 

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • Nauczyciele – praktycy
 • Przyjazna atmosfera
 • Pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego
 • Internetowa STREFA UCZNIA
 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza
 • Pomoc i wsparcie na każdym etapie nauki
 • Możliwość pogodzenia szkoły i pracy
 • Możliwość zdobycia średniego wykształcenia i matury w każdym wieku

REKRUTACJA W 3 KROKACH

Zapisz się online na wybrany kierunek

Dostarcz niezbędne dokumenty

Gotowe! Zostałeś zapisany do szkoły

Jak do nas trafić?

CAM02347

Aurelus Edukacja

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Odwiedź nas
Top