Czwartek 27 lipca 2017 20:36

Opiekun medyczny – zawód z przyszłością

Opiekun medyczny – poszukiwany zawód na rynku pracy

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Opiekun medyczny to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów medycznych. Według wielu prognoz rynku pracy będą to najbardziej poszukiwani pracownicy. I to już w niedalekiej przyszłości to doskonały wybór dla tych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym. Opiekun medyczny to zawód, którego przyszłość z pewnością nie jest zagrożona. Opiekun medyczny to szczególny zawód. To praca z człowiekiem, którego samodzielność jest bardzo ograniczona, a rolą opiekuna jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb życiowych, dbałość o bezpieczeństwo, utrzymywanie aktywności. Aby to robić – niezbędna jest wszechstronna wiedza o czynnikach determinujących utrzymanie optymalnego stanu zdrowia, a także wysoki poziom umiejętności wykonywania czynności opiekuńczych.

Opiekun medyczny – na czym polega jego praca?

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Opiekun medyczny wspiera nie tylko personel medyczny podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ale pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną Opiekun medyczny podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.

Jak zdobyć zawód Opiekuna medycznego?

Zawód Opiekuna medycznego zdobywa osoba, która przez 1 rok nauki pod okiem fachowców i zawodowców przygotowuje się do tego zawodu w szkole Aurelus Edukacja, a po jej ukończeniu zdaje egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowym atutem podczas nauki w szkole jest nauka języków obcych branżowych j. niemieckiego, j. angielskiego. Wspieramy naszych przyszłych opiekunów, proponując im dodatkowe szkolenia z zakresu opiekuna medycznego. Mówi się, że zawód ten to nie tylko praca, ale i powołanie,  gdyż osoba zamierzająca zostać Opiekunem medycznym musi mieć określone cechy takie jak: wyrozumiałość, empatia, cierpliwość. Dla pacjenta Opiekun medyczny często jest  kimś więcej niż tylko  wykonującym  procedury higieniczne i pielęgnacyjne, często jest to jedyna osoba, do której podopieczny może zwrócić się z problemami, oczekując zrozumienia i wsparcia. Opiekun medyczny to zawód na miarę dzisiejszych czasów gdzie tak ważne jest pochylenie się nad drugim człowiekiem.

Opiekunowie medyczni może nie są aniołami, ale są najlepszymi istotami zaraz po nich

~ anonimowy pacjent

tuł (2)