Sobota 20 stycznia 2018 14:40

Opiekun medyczny – zawód z przyszłością

Opiekun medyczny

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Zachodzące zmiany w procesach demograficznych sprawiają, że opiekun medyczny jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Opiekun medyczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów w dzisiejszych czasach. Ta praca jest doskonałym wyborem dla osób chcących związać swoją przyszłość z niesieniem pomocy. Opiekun medyczny to zawód, którego przyszłość z pewnością nie jest zagrożona, ponieważ jest szczególny – to praca z człowiekiem, którego samodzielność jest bardzo ograniczona, a rolą opiekuna jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb życiowych, dbałość o bezpieczeństwo i utrzymywanie aktywności. Aby móc to robić, niezbędna jest wszechstronna wiedza o czynnikach determinujących utrzymanie optymalnego stanu zdrowia, a także wysoki poziom umiejętności wykonywania czynności opiekuńczych.

Jak zacząć pracę jako Opiekun medyczny?

Aby móc zacząć pracować jako opiekun medyczny, wystarczy zapisać się do Studium Medycznego. Nauka na tym kierunku trwa zaledwie 2 semestry (1 rok).  Pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej zdobywa się w tym czasie cenną wiedzę teoretyczną oraz, co najważniejsze, praktyczną, która pozwala na nabranie doświadczenia w sprawowaniu opieki nad pacjentami. Dodatkowym atutem jest również nauka branżowego języka obcego, która otwiera możliwości pracy poza granicami Polski. Po ukończeniu nauki Słuchacze podchodzą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie dyplomu uprawniającego do pracy jako opiekun medyczny.

Opiekun medyczny jest zawodem wymagającym zaangażowania oraz szlifowania swoich umiejętności, dlatego nawet po ukończeniu nauki warto skorzystać ze szkoleń dla opiekunów medycznych. Pozwolą one zdobyć nową cenną wiedzę tak ważną podczas pracy z pacjentem.

Opiekun medyczny – na czym polega jego praca?

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest osobą, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby biologiczne oraz społeczne. Opiekun medyczny nie tylko pomaga personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ale jednocześnie wspiera pacjenta. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki nad pacjentem, opiekun medyczny podejmuje współpracę z zespołem medycznym oraz terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Niezbędne są więc u niego kompetencje personalne i społeczne.

Mówi się, że opiekun medyczny to nie tylko praca, ale i powołanie,  gdyż osoba zamierzająca pracować w tym zawodzie musi mieć określone cechy, takie, jak: wyrozumiałość, empatia oraz cierpliwość. Opiekun często jest dla pacjenta  kimś więcej, niż tylko pracownikiem wykonującym procedury higieniczne i pielęgnacyjne. Często jest jedynym człowiekiem, do którego podopieczny może zwrócić się z problemami, oczekując zrozumienia i wsparcia. Opiekun medyczny to zawód na miarę dzisiejszych czasów, w których tak ważne jest pochylenie się nad drugim człowiekiem.

Opiekunowie medyczni może nie są aniołami, ale są najlepszymi istotami zaraz po nich

~ anonimowy pacjent

tuł (2)