Home / Blog / Asystentka stomatologiczna – jak wygląda jej praca w gabinecie i czym różni się od higienistki stomatologicznej?

Asystentka stomatologiczna – jak wygląda jej praca w gabinecie i czym różni się od higienistki stomatologicznej?

Zawód asystentka stomatologiczna należy do średniego szczebla personelu medycznego i cieszy się bardzo dużą popularnością zwłaszcza wśród kobiet, jednak mężczyźni oczywiście nie są z niego wykluczeni. Pozwala na pracę w ciekawych warunkach, zapewniając stabilne zatrudnienie oraz cieszy się dobrą opinią. Asystentka stomatologiczna to stanowisko dla osób z zainteresowaniami medycznymi oraz pedagogiczno-psychologicznymi.

Czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna pracuje w gabinecie lub poradni stomatologicznej i ściśle współpracuje z lekarzem stomatologiem. Wprawdzie samodzielnie nie wykonuje żadnych zabiegów, jednak stanowi ogromne wsparcie dla dentysty podczas jego codziennej pracy.

Do podstawowych zadań asystentki stomatologicznej należy:

  • przygotowanie stanowiska pracy lekarza,
  • przygotowanie materiałów oraz narzędzi,
  • przygotowanie pacjenta do zabiegu,
  • kompletowanie preparatów oraz leków,
  • współpraca z dentystą podczas wykonywania przez niego zabiegów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu,
  • komunikacja na drodze lekarz – pacjent.

Jak uzyskać kwalifikacje zawodowe jako asystentka stomatologiczna?

Uprawnienia do wykonywania zawodu asystentka stomatologiczna i tym samym tytuł zawodowy, można uzyskać po ukończeniu Studium Medycznego o tym kierunku i zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nauka w ramach studium trwa jedynie 2 semestry i oprócz zajęć teoretycznych, obejmuje również praktykę zawodową, która pozwala dobrze przygotować się do pracy jako asystentka stomatologiczna.

Czym różni się zawód asystentki i higienistki stomatologicznej?

Zawód asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna przynosi inne korzyści lekarzowi dentyście zatrudniającemu na oba stanowiska. Obie profesje to dwie zupełnie różne ścieżki kariery zawodowej, inne kompetencje oraz inne zarobki.

Higienistka stomatologiczna posiada bardziej zaawansowane możliwości dotyczące procedur medycznych. Asystentka może jedynie asystować w wykonywaniu zabiegów, natomiast higienistka może już samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi higieniczno-lecznicze w jamie ustnej pacjenta. Program nauczania w obu przypadkach jest również inny – higienistka musi przyuczać się do zawodu o rok dłużej niż asystentka stomatologiczna.

Jakie wymagania mają pracodawcy wobec asystentki stomatologicznej?

Lekarz stomatolog zatrudniający u swojego boku osobę w zawodzie asystentka stomatologiczna, oczekuje przede wszystkim kierunkowego wykształcenia oraz doświadczenia. Oba wymagania można spełnić, kończąc szkołę policealną na odpowiednim kierunku. Dzięki temu można zdobyć tytuł zawodowy oraz nabrać doświadczenia podczas praktyk zawodowych. Oprócz umiejętności twardych, ważne są w tym zawodzie również umiejętności miękkie, takie jak: komunikatywność, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. Asystentka stomatologiczna to żywa wizytówka gabinetu dentystycznego, dlatego tak ważne są u niej te cechy charakteru. 

Top