Sobota 20 stycznia 2018 14:36

Uwaga! Ważne informacje dla osób zdających egzaminy zawodowe.

Podchodzisz w tym roku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w naszym Studium Policealnym lub Medycznym?

Sprawdź harmonogram, przeczytaj praktyczne informacje i zdaj razem z nami!

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (ROK 2017):

Harmonogram:

Data: Egzamin: Kierunek kształcenia:
20.06.2017 pisemny Wszystkie
24.06.2017 praktyczny Opiekun medyczny
25.06.2017 praktyczny Opiekun medyczny
26.06.2017 praktyczny Technik administracji,

Technik usług kosmetycznych 1

01.07.2017 praktyczny Asystentka stomatologiczna
02.07.2017 praktyczny Higienistka stomatologiczna
03.07.2017 praktyczny Technik farmaceutyczny
05.07.2017 praktyczny Technik usług kosmetycznych 2
25.08.2017 WYNIKI EGZAMINÓW

 

Jak przygotować się do egzaminu zawodowego?

Najważniejsze to: nie stresuj się! Przecież uczyłeś się pilnie przez cały okres kształcenia. Abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany, zajrzyj na stronę Centralnej Komisji Edukacyjnej i zapoznaj się z informatorami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a jeśli chcesz się sprawdzić, rozwiąż przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Jakie przybory powinieneś wziąć ze sobą na egzamin zawodowy?

Na egzaminie pisemnym:

  • powinieneś mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem);
  • możesz mieć kalkulator prosty (taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Na egzaminie praktycznym:

  • powinieneś mieć przybory wymienione w tabeli pod pozycją zgodną ze zdawaną przez Ciebie kwalifikacją.

Jak wygląda część pisemna egzaminu?

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i ma formę testu, na który składa się 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie posiada 4 odpowiedzi do wyboru, z czego poprawna zawsze jest tylko jedna.

Jak wygląda część praktyczna egzaminu?

Część praktyczna trwa w zależności od kierunku od 120 do 240 minut i polega na wykonaniu zadania z arkusza na stanowisku egzaminacyjnym. Przed rozpoczęciem zadania masz dodatkowe 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz z wyposażeniem stanowiska.

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać egzamin zawodowy?

Aby zdać egzamin zawodowy, musisz zdobyć:

  • co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej egzaminu;
  • co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania z części praktycznej.

Co po zdaniu egzaminu?

Po zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo, które potwierdzi zdobyte przez Ciebie kwalifikacje w zawodzie. Będzie ono wystawione przez Okręgową Komisję Edukacyjną. Oprócz niego dostaniesz również Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, czyli tak zwany Europass. Uzupełni on informacje zawarte w dyplomie i ułatwi ich zrozumienie zarówno przez pracodawców, jak i przez instytucje zagraniczne.

POWODZENIA!