Home / Ten zawód rozkwita na rynku pracy! Sprawdź

Ten zawód rozkwita na rynku pracy! Sprawdź

Od kilkunastu lat zawód specjalisty ds. BHP przechodzi prawdziwy rozkwit na rynku. Nie ma się czemu dziwić skoro kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP sięgają nawet do 200 tysięcy złotych! Bardzo wiele przedsiębiorstw zatrudnia specjalistów i inspektorów BHP. Co należy do ich zadań?

375973_1321603313406_o

Specjalista BHP doradza pracodawcy rozwiązania problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego podstawowym zadaniem jest kontrola stanu bezpieczeństwa pracy, aby w jak największym stopniu ograniczyć wypadki przy pracy oraz ilość zdarzeń niebezpiecznych. Specjalista bhp odpowiedzialny jest za sprawdzanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhpsporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz informowanie kierownictwa o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Do głównych zadań służby BHP należy również udział w przekazywaniu do użytkowania nowo powstałych budynków,  przebudowań obiektów lub innych urządzeń wpływających na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Do zadań specjalisty BHP należy również współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z upoważnionymi laboratoriami a także ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Spec­jal­ista ds. BHP może pra­cować kole­jno jako:

– inspek­tor,
– starszy inspek­tor,
– spec­jal­ista,
– starszy spec­jal­ista,
– główny specjalista.

By uzyskać dwa pier­wsze stop­nie wystar­czy wyk­sz­tałce­nie tech­nik BHP, możliwe do zdoby­cia w naszym Studium Policealnym na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile zara­bia spec­jal­ista BHP? Zarobki spec­jal­isty ds. BHP.

Zarobki spec­jal­isty ds. BHP zależą od jego stanowiska, stażu i miejsca pracy. Jego wyna­grodze­nie waha się w grani­cach od nieco ponad 1500 zł, aż do kilku­nastu tysięcy. Więk­szość pen­sji  mieści się w przedziale 2500 – 5000 zł.

Top

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO. Więcej informacji

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aurelus Edukacja, ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec  NIP 695-118-21-04,  REGON 20149623. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Aurelus Edukacja. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu Aurelus Edukacja będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Aurelus Edukacja, przy ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec lub za pomocą skrzynki mailowej: kontakt@aurelus.edu.pl

OK