Home / Blog / Technik sterylizacji medycznej – nowy kierunek z dużą perspektywą

Technik sterylizacji medycznej – nowy kierunek z dużą perspektywą

Technik sterylizacji medycznej to nowy kierunek stanowiący odpowiedź na potrzeby medycznego rynku pracy. Całkowita nowość kierunku nauczania otwiera przed absolwentami wiele możliwości oraz miejsc pracy.  W związku z ciągłym rozwojem wielu kierunków medycznych, w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, implanty itp. powstało ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej.

Technik sterylizacji medycznej szkoła policealna
Technik sterylizacji medycznej Bolesławiec

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Kierunek oferowany naszym słuchaczom trwa 1 rok (dwa semestry). Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz uzyskuje tytuł Technika sterylizacji medycznej.

Technik sterylizacji medycznej – dla kogo jest ten zawód?

Nauczysz się u nas:
Dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu, poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji, zdobędziesz umiejętność zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji, rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania i wiele innych rzeczy niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Technik sterylizacji medycznej może znaleźć zatrudnienie w centralach sterylizacyjnych, pracowniach endoskopowych, gabinetach dentystycznych i kosmetycznych, gabinetach kontraktowych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz na własnej działalności. Kwalifikacje oraz uprawnienia, które u nas otrzymasz pozwolą na podjęcie pracy ambitnej, ale i rozwojowej.

Stojąc przed decyzją dotyczącą wyboru szkoły i kierunku, w jakim chciałbyś zmierzać, powinniśmy kierować się kilkoma aspektami. Po pierwsze, należy odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych pytań. Czym będę się zajmował w przyszłości? Czy to kierunek, który otwiera przede mną jakieś perspektywy?

A najważniejsze pytanie to: jaką unikatową wiedzę mogę zdobyć względem innych?

Odpowiedzią na to pytanie jest wybór najlepszego kierunku kształcenia. Takiego, który będzie odpowiadał naszym zainteresowaniom i predyspozycjom. Jeżeli jesteś zainteresowany wiedzą medyczną, jesteś dokładny, ale też zdyscyplinowany i odpowiedzialny, z całą pewnością kierunek technik sterylizacji medycznej jest dla Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce i zdobądź zawód, w którym znajdziesz dobre zatrudnienie i, co najważniejsze, będziesz się w nim spełniał.

Więcej szczegółów o tym kierunku znajdziesz tutaj : Technik sterylizacji medycznej Bolesławiec.

Top