Home / Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zawód technik ochrony fizycznej należy do tych, na które wciąż jest bardzo duży popyt, a według prognoz w ciągu najbliższych lat będzie się on jeszcze bardziej zwiększał. Stale rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych pracowników, którzy poważnie myślą o rozwoju zawodowym. Dzięki temu kierunkowi w naszym Studium Policealnym będziesz mógł podjąć się działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej chronionych osób, zapobieganie zamachom, a także sprawowanie nadzoru nad dostępem do tajemnicy firmy. Jeżeli posiadasz wykształcenie minimum średnie, to możesz zapisać się do naszej szkoły bez względu na wiek i bez konieczności posiadania zdanej matury.

Czas trwania nauki – 2 lata ( IV semestry) Tryb nauki – zaoczny Opłata za szkołę –  150 zł miesięcznie  WPISOWE 0 ZŁ i WAKACJE BEZ OPŁAT Praktyki zawodowe – 4 tygodnie – 160 godzin Tytuł zawodowy – Technik ochrony fizycznej osób i mienia ( po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
 mm  Security-Guard-East-Region

1. Efekt kształcenia

2.Program nauczania

3. Rekrutacja

4. Potrzebne dokumenty

5. Co dostanę będąc uczniem/słuchaczem szkoły?

6. W jakim zawodzie mogę pracować po tej szkole?

7. Czego nauczę się na tym kierunku?

8. Szukam innej informacji

aaaaaaaaa

ZAPISZ SIE

Masz jakieś pytanie? Zapraszamy do KONTAKTU

Aurelus Edukacja Bolesławiec

 • KONTAKT: 883-317-012

Technik administracji

Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej intensywnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Dobry pracownik administracyjny to podstawa każdej firmy i biura. W trakcie nauki na kierunku Technik administracji zdobędziesz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy i finansów publicznych, a także z ekonomii i nauk społecznych. Dzięki nauce na tym kierunku będziesz profesjonalnie przygotowany do organizacji pracy biurowej oraz pełnego wykorzystania jego możliwości technicznych. Jeżeli masz wykształcenie minimum średnie, to możesz zapisać się do naszej szkoły bez względu na wiek i bez konieczności posiadania zdanej matury.

Czas trwania nauki

2 lata (IV semestry)

 

 

Co otrzymam będąc słuchaczem?​

Zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych, legitymacja szkolna, materiały z zajęć przez internet, praktyki zawodowe.

 

Opłata za szkołę​

150 zł miesięcznie

 

 

 

Tryb nauki​

Zaoczny – weekendowy​

 

 

 

Tytuł zawodowy

Technik administracji

 

 

 

Praktyki zawodowe

8 tygodni – 320 godzin

 

 

 

Czego nauczę się na tym kierunku?

Na kierunku Technik administracji nauczysz się:

 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

W jakim zawodzie mogę pracować po tej szkole?

Absolwenci kierunku Technik administracji mogą być zatrudnieni w:

 • w administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • jednostkach organizacyjnych gmin,
 • organizacjach społecznych,
 • biurach,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • administracji szkół,
 • zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jaki dokumenty muszę dostarczyć do szkoły?

 • podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły,
 • 2 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości kształcenia się na danym kierunku.

 AURELUS EDUKACJA, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!​ 

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • Nauczyciele – praktycy
 • Przyjazna atmosfera
 • Pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego
 • Internetowa STREFA UCZNIA
 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza
 • Pomoc i wsparcie na każdym etapie nauki
 • Możliwość pogodzenia szkoły i pracy
 • Możliwość zdobycia średniego wykształcenia i matury w każdym wieku

REKRUTACJA W 3 KROKACH

Zapisz się online na wybrany kierunek

Dostarcz niezbędne dokumenty

Gotowe! Zostałeś zapisany do szkoły

Jak do nas trafić?

CAM02347

Aurelus Edukacja

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Odwiedź nas
Top