Home / Blog / Technik farmaceutyczny – jak wygląda praca w tym zawodzie i ile można zarobić?

Technik farmaceutyczny – jak wygląda praca w tym zawodzie i ile można zarobić?

Technik farmaceutyczny zajmuje się wykonywaniem wszelkich prac administracyjnych, technicznych i analitycznych związanych z procesem produkcji, analizy i kontroli jakości leków. W zakresie jego kompetencji leży również obrót środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

Tytuł technik farmaceutyczny uzyskuje się po pozytywnym zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do którego podchodzi się po ukończeniu dwuletniego kształcenia w szkole policealnej. Osoby mające uprawnienia do wykonywania tego zawodu mogą podjąć zatrudnienie w:

  • aptekach,
  • punktach aptecznych,
  • koncernach farmaceutycznych oraz
  • przemyśle chemicznym i zielarskim.

Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskuje technik farmaceutyczny?

Technicy farmaceutyczni najczęściej podejmują zatrudnienie w aptekach, gdzie do ich zadań należy wykonywanie czynności fachowych takich, jak:

  • wytwarzanie produktów leczniczych (pod okiem magistra farmacji),
  • sporządzanie leków aptecznych oraz recepturowych,
  • wydawanie klientom produktów leczniczych (z wyjątkiem silnie działających, odurzających oraz niektórych psychotropowych substancji),
  • obsługa klientów apteki.

Po trzech latach pracy w aptece technik farmaceutyczny może objąć stanowisko kierownika punktu aptecznego.

Jak wygląda kształcenie na kierunku technika farmaceutycznego?

Kształcenie na kierunku technik farmaceutyczny odbywa się w systemie dwuletniej edukacji w ramach Studium Policealnego i obejmuje nauczanie praktyczne oraz teoretyczne czynności fachowych potrzebnych do wykonywania zawodu. Aby podjąć naukę jako technik farmaceutyczny, nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego, a jedynie ukończenie liceum. Zajęcia teoretyczne składają się z przedmiotów zawodowych takich, jak: technologia postaci leku, podstawy farmakologii i analiza leków. Zajęcia praktyczne odbywają się natomiast w formie laboratoriów oraz praktyk zawodowych trwających 4 tygodnie.

Praktyki zawodowe można podjąć w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych lub hurtowniach farmaceutycznych. Po ukończeniu 4 semestrów nauki należy przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego prowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który pozwala na uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego. Po zdaniu egzaminu należy przejść podyplomowy staż zawodowy trwający kolejne dwa lata, po którego ukończeniu technik farmaceutyczny staje się w pełni wykwalifikowanym, samodzielnym pracownikiem.

Ile zarabia technik farmaceutyczny?

Zarobki technika farmaceutycznego w Polsce zależą oczywiście od regionu, w którym pracuje. Średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2853 zł brutto, natomiast 25% badanych zarabia nawet ponad 3345 zł brutto (dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń).

Top