Sobota 20 stycznia 2018 14:29
Technik BHP Studium Policealne
Technik BHP – czym się zajmuje i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, jest ogólną nazwą, która określa zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Osobą, która w firmie sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych norm i zasad, jest technik BHP. Jak wygląda praca technika BHP? Technik BHP zajmuje się wdrażaniem oraz kontrolą przestrzegania przepisów BHP w każdej firmie zatrudniającej pracowników.

WIĘCEJ »