Home / Jak samoorganizacja wpływa na jakość Twojej pracy?

Jak samoorganizacja wpływa na jakość Twojej pracy?

 Jak samoorganizacja wpływa na jakość Twojej pracy?

Współczesny rynek pracy rozwija się w tak zawrotnym tempie, że musi stawiać przed swoimi potencjalnymi pracownikami nowe, coraz wyższe oczekiwania i wymagania. Aby nadążyć za tym postępem, od zatrudnionych wymaga się już nie tylko umiejętności predysponujących do zajmowanego stanowiska, ale także coraz częściej wyróżniających się cech osobistych, takich jak punktualność, samodyscyplina czy umiejętność samoorganizacji. Ta ostatnia jest najbardziej wyczekiwaną wśród pracodawców, a zarazem wydaje się być najtrudniejszą do opanowania przez pracowników. Nic bardziej mylnego!

 12345

Nauka na oferowanym przez naszą szkołę kierunku- Technik administracji, zaowocuje nie tylko znajomością podstawowych zagadnień z zakresu prawa (cywilnego, administracyjnego, gospodarczego czy prawa pracy), ale również finansów publicznych, ekonomii czy nauk społecznych. Ponadto nauczysz się właściwej organizacji swojego czasu pracy, na którą, wbrew pozorom, nie wpływają jedynie skrupulatne planowanie, koncentrowanie się na najważniejszych zadaniach czy pilnowanie harmonogramu! Równie ważne będą umiejętności delegowania zadań i stawianie sobie w pracy realnych, choć ambitnych celów. Zapoznasz się z popularnym systemem organizacji zajęć GTD (ang. Getting Things Done), bez znajomości którego ciężko wyobrazić sobie dziś zachowanie wysokiej produktywności w jakiejkolwiek firmie. Dodatkowo dowiesz się jak istotne jest prawidłowe zorganizowanie miejsca swojej pracy, w tym uporządkowanie ważnych telefonów, koordynacja kalendarza, czuwanie nad kontaktami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi) i w końcu regulaminowe przechowywanie danych firmowych. Zdobyte w naszej szkole gruntowne wykształcenie sprawi, że staniesz się pożądanym, profesjonalnym pracownikiem administracyjnym, który jest niezbędny w każdej rozwijającej się i szanowanej firmie. Nauka na tym kierunku zagwarantuje Ci możliwość zatrudnienia w biurach stawiających na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą, która w kompetentny sposób przygotowana jest zarówno do organizacji samej pracy biurowej, jak i pełnego wykorzystywania jej możliwości technicznych.

Top