Czwartek 27 lipca 2017 20:34

Rekrutacja

Jak wygląda rekrutacja do naszej szkoły?

 1 ikon

Ofertę edukacyjną znajdziesz TUTAJ

 2 ikon

Formularz ON-LINE 

ZAPISZ SIE

 3 ikon

Wymagane dokumenty

świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
dwa zdjęcia
zaświadczenie lekarskie (można je dostarczyć w trakcie nauki)
podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

 4 ikon

bhubhu

W razie pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły KONTAKT.

Zasady wystawiania faktur za opłaty czesnego