Home / Blog / Opiekunka środowiskowa pilnie poszukiwana!

Opiekunka środowiskowa pilnie poszukiwana!

Czy praca jako opiekunka środowiskowa jest dla Ciebie?

Uważasz, że wyróżnia Cię wyjątkowa empatia, dojrzałość emocjonalna i społeczna oraz wrażliwość na krzywdę innych, a pomaganie słabszym sprawia Ci przyjemność? Chciałabyś sprawić, aby życie tych najciężej doświadczonych przez los osób samotnych i opuszczonych przez rodziny stało się łatwiejsze i szczęśliwsze? To właśnie Opiekunka środowiskowa może sprawić, że na ich twarzach znów może pojawić się uśmiech!

Eksperci szacują, że około roku 2040 co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał przeciętnie 65 lat. Zwiększająca się długość życia oraz niż demograficzny to jedne z wielu powodów, przez które brakuje wykwalifikowanego personelu niezbędnego do opieki nad ludźmi przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi lub po prostu niesamodzielnymi.

W obliczu czasów, w których żyjemy, nie możemy być obojętni wobec drugiego człowieka. Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku wydaje się być sprawą priorytetową. Dlatego też Opiekunka środowiskowa jest zawodem tak bardzo pożądanym i pilnie poszukiwanym zarówno na polskim, jak i całym europejskim rynku pracy. Nie chodzi tu o pomoc medyczną, bo taką zapewniać powinno państwo. Bardzo ważne jest wsparcie psychiczne oraz opieka i pomoc w codziennych czynnościach życiowych.

Jak wygląda praca opiekunki środowiskowej?

Pracując z osobami w ich naturalnym środowisku, można wpłynąć nie tylko na poprawę jakości ich życia, ale również wzmocnić poczucie wartości oraz zapewnić im bezpieczeństwo. Opiekunka środowiskowa zajmująca się osobą starszą bardzo często organizuje jej także czas wolny. Najczęściej zajęcia takie dobierane są odpowiednio do stanu zdrowia podopiecznego, a dzięki nim osoba starsza ma możliwość rozwoju psychofizycznego oraz większego usamodzielnienia się. Wybierając zawód opiekunka środowiskowa, możesz ponownie zaszczepić w tych osobach wiarę w ludzi i sprawić, że ich świat nabierze kolorów. Dzięki Tobie znów będą mogli uwierzyć w bezinteresowność i dobroć ludzkiego serca!

Podczas nauki na kierunku Opiekunka środowiskowa nie tylko zrealizujesz przedmioty takie, jak: opieka i pielęgnacja człowieka, wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, organizacja opieki środowiskowej czy trening umiejętności społecznych, ale zdobędziesz także niezbędne doświadczenie podczas ośmiotygodniowych praktyk zawodowych.

W naszym Studium Medycznym nauczymy Cię również języka migowego. Dzięki temu będziesz kompleksowo i profesjonalnie przygotowana do pracy z każdym potrzebującym Twojej pomocy pacjentem.

Zdobywając tak szeroką wiedzę i doświadczenie, będziesz w stanie samodzielnie:

  • aktywizować podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
  • doradzać w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
  • pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, pielęgnować, dbać o jego zdrowie oraz higienę osobistą, a także prowadzić najprostsze, uzgodnione z lekarzem ćwiczenia rehabilitacyjne;
  • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych swego podopiecznego;
  • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
  • mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;
  • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, w szczególności z członkami jego rodziny.
Top

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO. Więcej informacji

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aurelus Edukacja, ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec  NIP 695-118-21-04,  REGON 20149623. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Aurelus Edukacja. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu Aurelus Edukacja będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Aurelus Edukacja, przy ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec lub za pomocą skrzynki mailowej: kontakt@aurelus.edu.pl

OK