Home / Opiekun Osoby Starszej

Opiekun Osoby Starszej

Aurelus Edukacja Bolesławiec

 • KONTAKT: 883-317-012

Opiekun Osoby Starszej

 

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki kierunkowi opiekun osoby starszej, zdobędziesz liczne umiejętności z zakresu psychologii i socjologii w pracy z osobą starszą, z uwzględnieniem organizacji i metodyki opieki osób potrzebujących wsparcia. Po ukończeniu tego kierunku w naszej szkole, zdobędziesz zawód, na który stale wzrasta zapotrzebowanie. Jeżeli posiadasz wykształcenie minimum średnie, to możesz zapisać się do naszej szkoły bez względu na wiek i bez konieczności posiadania zdanej matury.

Czas trwania nauki

2 lata ( IV semestry)
Co otrzymam będąc słuchaczem?​

Zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych, legitymacja szkolna, praktyki zawodowe.

Opłata za szkołę​

150 zł miesięcznie

 

Tryb nauki​

Zaoczny – weekendowy​

Tytuł zawodowy

Opiekun osoby starszej

Praktyki zawodowe

8 tygodni – 320 godzin

Czego nauczę się na tym kierunku?

Na kierunku Opiekun osoby starszej nauczysz się:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej,
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej,
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

W jakim zawodzie mogę pracować po tej szkole?

Absolwenci kierunku Opiekun osoby starszej mogą być zatrudnieni w:

 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • hospicjum,
 • dziennym domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • organizacjach pozarządowych,
 • środowisku zamieszkania osoby starszej,
 • szkole,
 • agencjach niań (kształcenie w tym kierunku daje wiele możliwości),
 • własna działalność gospodarcza.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć do szkoły?

 • podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły,
 • 2 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości kształcenia się na danym kierunku.

 AURELUS EDUKACJA, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!​ 

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • Nauczyciele – praktycy
 • Przyjazna atmosfera
 • Pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego
 • Internetowa STREFA UCZNIA
 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza
 • Pomoc i wsparcie na każdym etapie nauki
 • Możliwość pogodzenia szkoły i pracy
 • Możliwość zdobycia średniego wykształcenia i matury w każdym wieku

REKRUTACJA W 3 KROKACH

Zapisz się online na wybrany kierunek

Dostarcz niezbędne dokumenty

Gotowe! Zostałeś zapisany do szkoły

Jak do nas trafić?

CAM02347

Aurelus Edukacja

ul. Marcina Opitza 11
59-700 Bolesławiec

Odwiedź nas
Top