Home / Informacje dla prasy

Informacje dla prasy

Informacje dla prasy

Instytucja szkoleniowa Aurel Sp. z o.o. zajmuje się organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.

W ramach realizowania projektów unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nasza instytucja jest wykonawcą szkoleń na rzecz Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy, jak również zleceniodawców indywidualnych i grupowych.

Pracujemy metodami warsztatowymi. Oznacza to, że uczymy poprzez ćwiczenia, dyskusje, seminaria, warsztaty i wykłady. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie, mieszczącej się przy ul. Marcina Opitza 11 w Bolesławcu.

Sale szkoleniowe zostały zaprojektowane w oparciu o najnowsze standardy wyposażenia tego typu obiektów, pozwalają na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi i spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i sprzęt audiowizualny.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują fachowa literaturę, skrypty i materiały dydaktyczne (materiały przygotowane przez wykładowców). Ponadto do zajęć wykorzystywane są środki dydaktyczne: rzutnik światła dziennego, rzutnik multimedialny, radiomagnetofony, telewizor, odtwarzacz DVD, schematy i plansze poglądowe.

W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom catering w pełnym zakresie: posiłki, napoje gorące i zimne.

Dysponujemy doskonale przygotowana kadrą dydaktyczna, rekrutowaną z wykładowców wyższych uczelni, szkół średnich, urzędów dozoru technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, zakładów pracy oraz innych jednostek i instytucji – w zależności od specyfiki konkretnego szkolenia. Są to osoby, które przeprowadziły wiele godzin zajęć dydaktycznych, maja doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych i w sposób umiejętny potrafią przekazywać wiedzę.
Nasi wykładowcy dostosowują metody prowadzenia zajęć do temperamentu grupy, stopnia wiedzy uczestników oraz czasu szkolenia. W zależności od potrzeb zleceniodawców prowadzimy tez szkolenia wyjazdowe w miejscach wskazanych przez zleceniodawców.

Organizujemy również seminaria, konferencje w bazach hotelowych o wysokim i średnim standardzie: m.in. Zamek Kliczków, Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój.

Instytucja szkoleniowa Aurel Sp. z o.o. pragnie i potrafi pomagać wszystkim, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Z nami łatwiej przystosujesz się do nowych wymagań współczesnego rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy!

Aurel Spółka z o.o. uzyskała status instytucji szkoleniowej wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00118/2005 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Top

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO. Więcej informacji

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aurelus Edukacja, ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec  NIP 695-118-21-04,  REGON 20149623. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Aurelus Edukacja. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu Aurelus Edukacja będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Aurelus Edukacja, przy ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec lub za pomocą skrzynki mailowej: kontakt@aurelus.edu.pl

OK