Wtorek 28 lutego 2017 14:46

Opiekun medyczny – poszukiwany zawód na rynku pracy Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

25-01-2017

Aby nauka w naszych szkołach stała się jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza stworzyliśmy STREFĘ UCZNIA! Dostęp do platformy mają wszyscy nasi uczniowie i słuchacze. Dzięki STREFIE UCZNIA masz dostęp do planów lekcji, harmonogramów zjazdów, materiałów edukacyjnych i informacji o egzaminach.

30-10-2014